ความป็นมา

ความเป็นมา

บริษัท จัดการทรัพย์สินและชุมชน จำกัด หรือ Community and Estate Management Co.,Ltd.(CEMCO) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2538 เป็นบริษัทในเครือการเคหะแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮดิ้ง จำกัด(มหาชน) , บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท

อ่านต่อ >>
button-view all
video-page

CEMCO

บริษัท จัดการทรัพย์สินและชุมชน จำกัด

Community And Estate Management Co.,Ltd.